Category Archives: Bấc Thấm

Mu bấc thấm ở đâu

Mu bấc thấm ở đâu

Bấc thấm là 1 trong vật liệu địa kỹ thuật thường được tiêu dùng để thoát nước nhằm mục đích gia nâng cao công đoạn cố kết cứng cáp cho nền móng, bấc thấm được cấu tạo bởi 2 lớp

Bấc Thấm

bac-tham-01

1/ Giới thiệu về bấc thấm Bấc thấm là vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước nhằm gia tăng quá trình cố kết của nền móng, bấc thấm có cấu tạo hai lớp: lớp áo lọc gọi là