Chưa tăng giá xăng dầu, chỉ trích quỹ bình ổn giá

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Ngày 28/11, Bộ Tài chính đã có Công văn số 327/TB-BTC yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu đồng thời thuế nhập khẩu đối với các loại xăng, dầu vẫn tiếp tục thực hiện như hiện hành.


 

Quyế định này được Bộ Tài chính đưa ra sau khi thực hiện việc kiểm tra, rà soát và thống nhất với Bộ Công Thương.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở với các mặt hàng dầu phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính – Công Thương. Mức sử dụng (ở nhiệt độ thực tế) cụ thể như sau: Diesel 1.000 đồng/lít; Dầu hỏa 900 đồng/lít; Madut 950 đồng/kg.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng thêm 250 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế (từ 300 đồng/lít lên 550 đồng/lít); giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn với các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa, madut) là 300 đồng/lít./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ

Trả lời