Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cập nhập các điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên trong quá trình lập, trình, phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

Trước đó,điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 bởi theo UBND tỉnh Đồng Nai, quá trình đầu tư phát triển đô thị mới Nhơn Trạch theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt năm 2006 gặp nhiều ảnh hưởng và tác động từ nhu cầu thực tế thu hút đầu tư, nội dung và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp quốc gia, cấp vùng có trong khu vực…

Chia sẻ

Trả lời