Giá nước sinh hoạt có thể tăng tối đa 50%

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Các hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt tới đây có thể sẽ phải trả giá cao nhất là 18.000 đồng mỗi m2 thay vì mức 12.000 đồng hiện hành.

Bộ Tài chính đang xây dựng khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, ban hành trong thời gian tới. Theo đó, giá nước tối thiểu áp dụng tại các đô thị đặc biệt (gồm Hà Nội, TP HCM), đô thị loại 1 (gồm 10 tỉnh thành phố) dự kiến là 3.500 đồng mỗi m3, thay cho mức 3.000 đồng cũ. Còn mức tối đa được dự kiến điều chỉnh từ 12.000 đồng mỗi m3 hiện hành lên 18.000 đồng, tăng khoảng 50%.


 

Đối với đô thị loại 2, loại 3 và loại 4, mức tối thiểu dự kiến sẽ là 3.000 đồng mỗi m3, thay cho mức 2.000 đồng hiện tại. Còn giá tối đa dự kiến là 15.000 đồng, thay cho mức đang áp dụng 10.000 đồng.

Cũng theo dự thảo khung giá của Bộ Tài chính giá nước sạch tối thiểu áp dụng tại khu vực nông thôn là 2.000 đồng, thay vì mức 1.000 đồng mỗi m3 đang áp dụng. Còn mức tối thiểu dự kiến tăng từ 8.000 đồng hiện tại lên mức 11.000 đồng.

Đối với nước sạch sinh hoạt tại khu công nghiệp, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng quy chế khu công nghiệp nằm trong loại đô thị nào thì áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị đó.

PV

Chia sẻ

Trả lời