Giải quyết khó khăn về mặt bằng cho các dự án

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để giải quyết khó khăn về mặt bằng cho các dự án, công trình đang triển khai. Hiện nay, do chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia nên tại nhiều địa phương, hàng loạt dự án, công trình đang bị đình đốn do cấp thẩm quyền chưa thể thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuối năm 2010 là thời điểm cần có xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp thời kỳ 2011-2020 để các địa phương có đủ căn cứ thực hiện cấp đất phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, kỳ họp cuối năm Quốc hội khóa XII đã không kịp thông qua và công tác quản lý, cấp phép đất đai chưa có được cơ sở pháp lý tổng thể, cao nhất để triển khai. Thời gian qua, có 27 tỉnh, thành gửi tờ trình, danh mục dự án, công trình cấp bách về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ với tổng cộng 4.120 dự án, công trình cấp bách, tổng diện tích đất khoảng hơn 110.000 ha.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thống nhất giải pháp đẩy nhanh quá trình xem xét, bố trí mặt bằng triển khai cho các dự án, công trình cấp bách trong năm.

Cụ thể, đối với các dự án, công trình cấp bách cần triển khai mà phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH thì tiến hành xem xét, giải quyết nhu cầu đất cụ thể theo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm, đảm bảo cho các dự án được triển khai thuận lợi, ít gián đoạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cấp có thẩm quyền nội dung hồ sơ, tổ chức thẩm định về nhu cầu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách.

N.Đ.T

Chia sẻ

Trả lời