Category Archives: Lưới Địa Kỹ Thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật

luoi-dia-ky-thuat-02

1.* Lưới địa kỹ thuật được sản xuất đầu tiên năm 1978 tại Anh, bởi công ty Netlon (và hiện giờ là tập đoàn Tensar International). Sau đó đến Stabilenka của Hà Lan. Lưới địa kỹ thuật giống như tờ