Category Archives: Màng Chống Thấm

Màng Chống Thấm HDPE

mang-chong-tham-hdpe-02

1/ Màng  Chống Thấm HDPE Là gì? Màng chống thấm là sản phẩm Polymer tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm có hệ số thấm rất thấp K=10-12 ÷10-16cm/s, được sử dụng để chống thấm cho công trình hoặc làm