Category Archives: Nhựa Đường

Nhựa Đường

nhua-duong-02

1/ Giới thiệu * Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên.