Quy hoạch đất xây dựng Nút giao thông Quốc lộ 91 và Quốc lộ 91B

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Ngày 25 tháng 3 năm 2013, UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Nút giao thông Quốc lộ 91 và Quốc lộ 91B.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thuận quy hoạch phần đất có diện tích khoảng 12.500m2 (1,25ha) vị trí tại phường Phước Thới, quận Ô Môn để xây dựng mở rộng Nút giao thông Quốc lộ 91 và Quốc lộ 91B.

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn phối hợp với Ban Quản lý dự án 1 và Ban Quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 91 (Sở Giao thông vận tải) công bố quyết định quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án cho các chủ sử dụng đất có liên quan biết để thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, cập nhật các vị trí nêu trên vào đồ án quy hoạch sử dụng đất của quận.

Ban Quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 91 (Sở Giao thông vận tải) phối hợp Ban Quản lý dự án 1, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tổ chức đo đạc, điều tra hiện trạng, hoa màu… và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các chủ sử dụng đất theo quy định. Thực hiện xây dựng Nút giao thông theo quy hoạch và dự án được duyệt.

Phạm Nga – XH

Chia sẻ

Trả lời