Tăng cuờng quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

UBND TP vừa ban hành Văn bản số 3064/UBND-QHXDGT nêu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về việc thực hiện báo cáo kết quả giảm sát của HĐND TP về tình hình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện Báo cáo của Thường trực HĐND TP về kết quả giám sát tình hình quản lý và thực hiện QHXD trên địa bàn thành phố Hà nội, Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở QHKT, các sở ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên cơ sở nội dung Báo cáo kết quả giám sát có biện pháp cụ thể phát huy những ưu điểm và kết quả đã đạt được; đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; đẩy mạnh CCHC, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Về một số đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP giao Sở QHKT chủ trì cùng với Viện QHXD và các sở ngành, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến QHXD và quản lý QHXD, quá trình thực hiện Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản dưới Luật, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các biện pháp khắc phục, báo cáo UBND TP trước ngày 30/5/2013 để kịp thời có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Khẩn trương hoàn chỉnh đề án phân cấp, lập thẩm định và phê duyệt các đồ án QHXD, quy hoạch đô thị; hoàn thành việc lập các đồ án quy hoạch phân khu trình UBND TP phê duyệt. Tổng hợp tình hình thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch, các vướng mắc trong thực hiện (ở tỷ lệ 1/5000, 1/2000 và 1/500), đề xuất biện pháp tháo gỡ các vướng mắc để UBND TP gửi Bộ Xây dựng.Viện QHXD tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch phân khu, phấn đấu hoàn thành theo kế hocạh, đảm bảo đúng quy trình, quy định, nâng cao chất lượng quy hoạch và tính khả thi của các đồ án quy hoạch. Khẩn trương hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn TP; tổ chức xây dựng và cập nhật định kỳ cơ sở dữ liệu về bản đồ địa hình các tỷ lệ, đồ án quy hoạch để phục vụ công tác nghiên cứ và quản lý.UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở QHKT và Viện QHXD tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng địa phương, khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch. Chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan cho các đồ án quy hoạch trên địa bàn của mình theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ quỹ đất dự kiến phát triển đô thị, nhất là đất xây dựng các công trình, các khu chức năng quan trọng của đô thị theo quy hoạch, đảm bảo việc đầu tư xây dựng trên địa bàn phải tuân thủ đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng không đúng quy hoạch…Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở QHKT, các sở liên quan và UBND các quận, huyện kiểm tra, giám sát và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình công cộng trong các khu đô thị. Sở Tài nguyên – Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho nhân dân đối với quy định chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai cho toàn khu; rà soát quy định để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư thứ phát nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư trong các khu đô thị mới. Sở Kế hoạch – Đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án được giao, đề xuất thu hồi dự án đối với những chủ đầu tư chậm thực hiện, vi phạm luật Đất đai…
Theo KTĐT

Chia sẻ

Trả lời